Giới thiệu

Sản xuất – kinh doanh các mặt hàng:
1. Lưới dệt kim (lưới công nghệ – công nghiệp)
2. Cước đúc, cước sợi đan lưới, Cước PA
3. Các loại dây thừng dù, thừng cước, dây gai, dây dứa
4. Cước xây; dù tròn; dù dẹt
5. Lưới che nắng: che giảm nắng; che chắn bụi
6. Nilon chắn gió phục vụ cây giống
8. Cước cấy; cước câu; lưỡi câu
9. Dây buộc cối nhỏ (1 bao / 10 cối)
16. Dây dù bẹt, dù dẹt chuyên dụng bó hàng
17. Lưới  công trình ( cước; dù—theo ý muốn)
19. Các loại lưới bén đánh bắt cá tôm : chỉ bán buôn ; sỉ
20. Lưới lồng bát quái: chỉ bán số lượng nhiều
22. Lưới giăng hoa , lưới giàn leo
23. Lưới sân bóng đá, bóng truyền như ý muốn…
Cần hợp tác với các đại lí trên cả nước.