Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Tin tức

  • Nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa

    Nuôi cá lồng trên sông, hồ chứa

    Nuôi cá lồng trên sông, hồ phải chọn nơi có mực nước sâu trên 3 m, lưu tốc dòng nước không quá 0,3 - 0,5 m/giây, có nguồn nước sạch không bị nhiễm bẩn bởi nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp.